Branka Bajića 82, 21000 Novi Sad, Srbija

Kontakt

Naselje “Tajna” Zlatibor
 
 
Radica Krunić-generalni direktor
Telefon: +381 (0) 60 6500 131
 
Miloš Krunić-direktor prodaje/marketinga
Telefon: +381 (0) 60 6500 909     
 
Ksenija Milić-poslovni sekretar
Telefon: +381 (0) 60 6500 212